Παρέχουμε

Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Με Λίγα Λόγια

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων-Επεξεργασία & διακίνηση υγρών

 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων

Η εμπειρία και επαγγελματική υπευθυνότητα, μας καθιστά πρωτοπόρους στο τομέα της επεξεργασίας και διακίνησης υγρών αποβλήτων. Η εταιρεία εξειδικεύεται από το 2006 στην παροχή τεχνικών συμβουλών, στη μελέτη, στην κατασκευή, στην διαχείριση και στην συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

 • Επεξεργασία και διακίνηση υγρών

Μας τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση να παρέχουμε αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις, ανάλογα με την εφαρμογή και το είδος του προς άντληση υγρού (ακάθαρτα, αστικά λύματα βιομηχανικά λύματα, όμβρια, άντληση λάσπης κ.α.). Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, συντήρηση  και επισκευή υποβρύχιων αντλιών, πυρόσβεστικα συγκροτήματα, αντλητικά συγκροτήμτατα.

Η επιλογή των αντλιών μπορεί να είναι υποβρύχιες ή επιφανείας (ανάλογα με την επιλογή του αντλιοστασίου), αντλίες καθαρού νερού, όμβριων υδάτων, θερμού νερού, λυμάτων (ανάλογα με το προς άντληση υγρό) κλπ.

Για κάθε εφαρμογή πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη αντλία και η επιλογή δεν είναι μία απλή υπόθεση.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ

 • Λυμάτων
 • Υποβρύχιες
 • Επιφανείας (μονοβάθμιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές)
 • Καθαρού νερού
 • Αποστράγγισης
 • Ειδικών εφαρμογών Λάσπης

Compact Βιολογικοί Σταθμοί Αστικών Λυμάτων

 • Αστικά λύματα μέχρι 25 άτομων (Οικιακοί)
 • Αστικά λύματα από 8 μέχρι 200 Ατόμων (Περιστροφικοί)\
 • Αστικά λύματα από 35 μέχρι 1000 ατόμων (Μεσαίου & Μεγάλου Μεγέθους)

ΑΝΤΛΗΣΗ

 • Αποστράγγιση

(Εργοτάξια, αντιπλημμυρικά έργα, εκβαθύνσεις πυθμένων, άρδευση, πυρόσβεση)

 • Αντλήτικα συγκρότημα

(μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση)

 • Αερισμός και απόσμηση
 • Ανάδευση
 • Κυκλοφορητές

Σηπτικές δεξαμενές

Οι σηπτικοί βόθροι είναι κλειστού τύπου δεξαμενές, κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο (PP). Κατασκευάζονται με την τεχνολογία της συγκόλλησης (welding) και είναι σχεδιασμένοι για υπόγεια διευθέτηση. Για μεγάλο αριθμό ατόμων χρησιμοποιείται διάταξη 2 ή περισσοτέρων δεξαμενών. Οι σηπτικές δεξαμενές χωρίζονται σε κυλινδρικές και ορθογώνιες.

Πλεονεκτήματα Σηπτικών Δεξαμενών :

Χαμηλό βάρος
Υψηλή αντίσταση σε χημικά
Μεγάλη διάρκεια ζωής
100 % αδιάβροχη
Εύκολη στην συναρμολόγηση και συντήρηση
Ατομικές κατόπιν παραγγελίας

BOD & COD

Τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων αποτελούνται κυρίως απο πρωτεΐνες, υδρογονάνθρακες, λιπίδια και επιφανειακά ενεργές ουσίες  σε  αναλογίες,

40 – 60 %  πρωτεΐνες,   25 – 50 % υδρογονάνθρακες, 10 %  λιπίδια

Ωστόσο η μέτρηση των οργανικών συστατικών καθίσταται πρακτικά αδύνατη εξαιτίας της πολύπλοκης σύστασής τους. Ο όρος  «BOD» ή «COD» χαρακτηρίζει το ρυπαντικό φορτίο των οργανικών συστατικών.

Πιο συγκεκριμένα,

 •  Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand – BOD)
  Εκφράζει την ποσότητα οξυγόνου που χρειάζονται οι μικροοργανισμοί, που βρίσκονται στην ενεργή ιλύ, για την οξείδωση των οργανικών συστατικών των αποβλήτων σε νιτρώδη και νιτρικά, υπό αερόβιες συνθήκες.
 • Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand – COD)
  Είναι η ποσότητα του οξυγόνου που χρειάζεται για την πλήρη οξείδωση των οργανικών συστατικών των αποβλήτων σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό, σε όξινες συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΤΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αντλίες
 • Ανάδευτήρες
 • Aντλιοστάσια Λυμάτων
 • Aντλιοστάσια Ομβριών
 • Κυκλοφορητές
 • Αερισμός
 • Φυσητήρες
 • Διαχύτες χοντρής, λεπτής φυσαλίδας
 • Όργανα μέτρησης (σταθμήμετρα, φλοτέρ, ροόμετρα)
 • SCADA
 • Μονάδες ελέγχου αντλιοστασίων (PLCs, Microcontrollers)

Επικοινωνία

Η Meleccon Τεχνική Ε.Ε καλύπτει όλο το εύρος των ηλεκτρομηχανολογικών έργων με εξειδίκευση στην επεξεργασία και διακίνηση υγρών αποβλήτων. Επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους για να μάθετε ότι ακριβώς χρειάζεστε για εμάς.