Στη MELECCON ΤΕΧΝΙΚΗ επενδύουμε  στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών.
Η Meleccon Τεχνική δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στον τομέα του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εξειδικεύεται  στη βιολογική διαχείριση και επεξεργασία λυμάτων, καθώς και στον τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ εξειδικεύεται την λειτουργία και συντήρηση μονάδων συμπαραγωγής και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
Η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητες της με την εμπορία και συντήρηση υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και αναδευτήρων με στόχο να καλύψει τα κενά της αγοράς στην εξειδικευμένη συντήρηση. Πολύ γρήγορα προχώρησε και αποτελεί μία από τις πλέον οργανωμένες εταιρίες συντήρησης στη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργίας, προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης.
Τομείς Δραστηριότητας

Μονάδες Συμπαραγωγής

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη - Συμπαραγωγή

Αναλαμβάνoυμε την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία πάντως τύπου Η/Ζ  και μονάδων συμπαραγωγής Σ.Η.Θ. – Σ.Η.Θ.Υ.Α. Αερίου & βιοαερίου.

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Η δράση της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο, είτε σαν κύριος εργολάβος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες τεχνικές εταιρείες.

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα, που αφορούν την επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Σιδηρόδρομος

Σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού, παρέχούμε προϊόντα και υπηρέσιες στον τομέα του σιδηροδρομικού υλικού. Απο το 2006 είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ,ΟΣΥ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε.

Ψύκτες απορρόφησης ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η παραγωγή ψύξης με αυτή τη μέθοδο συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια για την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών επιχειρηματικών πρακτικών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χρήστη.

Τμημα Συντήρησης

Αναλάμβάνουμε την επισκευή και συντήρηση αντλιών και αναδευτήρων, όλων των τύπων και οίκων (FLYGT, ABS, HOMA, TSURUMI, FAGGIOLATI, GRUNDFOS, WILO, ZENIT)
Είμαστε εδώ για εσάς
Σκεφτόμαστε σαν πελάτες και ενεργούμε πάντα για το συμφερον σας.

Η Meleccon Τεχνική είναι αποτελεί μια απο τις πιο δυναμικες τεχνικες εταιριές στον τομέα της εξειδικευμένης συντηρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

Όχι πελάτες,
αλλά συνεργάτες.