Παρέχουμε

Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Με Λίγα Λόγια
Η MELECCON Τεχνική και το εξειδικευμένο προσωπικό της αναλαμβάνει την προμήθεια-εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία πάντως τύπου Μ.Ε.Κ.(Μηχανές εσωτερικής καύσης) – Η/Ζ και μονάδων συμπαραγωγής.

H χρόνια εμπειρία μας σε μηχανές, Diesel, Αερίου και Βιοαερίου, μας δίνει την δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την σωστή συντήρηση, την παρακολούθηση λειτουργίας και την επισκευή βλαβών της εγκατάστασης σας.

Οι μονάδες συμπαραγωγής εκτός από την μηχανή και την γεννήτρια αποτελούνται και από περιφερειακά βοηθητικά μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά μπορούν να είναι, αντλίες, εναλλάκτες, θερμοστατικές βαλβίδες, ανεμιστήρες.

Για όλα τα παραπάνω μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής τους σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Για κάθε έκτακτη βλάβη, το προσωπικό μας είναι στην διάθεση σας για να καλύψει κάθε απαίτηση γύρω από την εγκατάσταση σας 24 ώρες/7ημέρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Ετήσια συντήρηση και επισκευή των Η/Ζ στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Ετήσια συντήρηση και επισκευή των Η/Ζ Γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ετήσια συντήρηση και επισκευή  των Η/Ζ στο Νομισματοκοπείο .

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ

Συντήρηση και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ΣΗΘ ισχύος 0,5 MW, (WAUKESHA VGF L36 GLD), Νοσοκομείο Μητέρα Όμιλος Ύγεια.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα κύρια σημεία του κύκλου εργασιών της προληπτική συντήρηση περιέχουν
 • Λειτουργικές δοκιμές, Έλεγχος καλής λειτουργίας & Ακουστικός έλεγχος Η/Ζ
 • Έλεγχος συστήματος εκκίνησης και τροφοδοσίας αυτού
 • Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο
 • Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
 • Έλεγχος, αντικατάσταση φίλτρων ( καυσίμου, λαδιού, αέρα)
 • Έλεγχος κυκλωμάτων αυτοματισμού, πίνακα ισχύος και προστασίας
 • Έλεγχοι λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων
 • Καθαρισμοί & Λίπανση μηχανικών μερών
 • Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ
 • Διάφοροι οπτικοί έλεγχοι ( σωληνώσεων, συσσωρευτών, στάθμης υγρών κ.α.)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 • Διατήρηση της αξιοπιστίας και βέλτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Βελτίωση απόδοσης εξοπλισμού και αποφυγή βλαβών
 • Προληπτική συντήρηση σε ετήσια βάση μειώνει το κόστος συντήρησης στο μικρότερο δυνατό
 • Περιορίζεται η φθορά του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλιμού

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) Η/Ζ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 • ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) Η/Ζ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 2 MW (WAUKESHA APG 15LTD), ΛΑΜΔΑ ΔΟΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GOLDEN HALL
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,5 MW, (WAUKESHA VGF L36 GLD), ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (JENBACHER JMS208 GS-B.L) ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 1,3 ΜW, (WAUKESHA VGFP48 GLD), 251 Γ.Ν.Α.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (WAUKESHA VGFP48 GLD), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΪΛΛΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ: 340 KW, (WAUKESHA VGF H24 GLD), ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON.

Επικοινωνία

Η Meleccon Τεχνική Ε.Ε καλύπτει όλο το εύρος των ηλεκτρομηχανολογικών έργων με εξειδίκευση στην επεξεργασία και διακίνηση υγρών αποβλήτων. Επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους για να μάθετε ότι ακριβώς χρειάζεστε για εμάς.