Τι παρέχουμε

Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Με Λίγα Λόγια
Το Τμήμα Συντήρησης της MELECCON ασχολείται με την αναβάθμιση / επέκταση / συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Επενδύει στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, γνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της και φροντίζοντας να παρέχει άριστη τεχνική υποστήριξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της.

Οι εγκαταστάσεις και ο άρτιος εξοπλισμός του συνεργείου μας, μας δίνουν την δυνατότητα να αναλάβουμε συμβόλαια προληπτικής συντήρησης σε ετήσια βάση, αξιοποιώντας στο έπακρο τη τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας αλλά και την μακροχρόνια πείρα τους.

Το προσωπικό μας ακολουθεί πορεία συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους τομείς δραστηριότητας μας, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε όλες τις ανάγκες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ. & Η/Ζ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Σ.Η.Θ. - Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ

Συντήρηση και επισκευή:

 • Μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων
 • Υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων
 • Υποβρύχιων αναδευτήρων
 • Έλεγχος και επισκευή διαρροών δικτύου
 • Πιεστικών συγκροτημάτων
 • Συντήρηση μονάδων απόσμησης
 • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
 • Συστημάτων αερισμού
 • Αυτοματισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία είναι σε θέση να  αναλαμβάνει ετησία συμβόλαια προληπτικής συντήρησης ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Στο συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης αναφέρονται αναλυτικά,

 • Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
 • Κόστος ανταλλακτικών
 • Συχνότητα εργασιών
 • Χρόνος ανταπόκρισης  (24ώρο, 7 μέρες την βδομάδα)
 • Χρόνος αποκατάστασης βλαβών

Η επιτυχία μας βασίζεται στο ότι σκεπτόμαστε σαν πελάτες και ενεργούμε πάντα για το συμφέρον τους.

Επικοινωνία

Η Meleccon Τεχνική Ε.Ε καλύπτει όλο το εύρος των ηλεκτρομηχανολογικών έργων με εξειδίκευση στην επεξεργασία και διακίνηση υγρών αποβλήτων. Επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους για να μάθετε ότι ακριβώς χρειάζεστε για εμάς.