Τι παρέχουμε

Ψύκτες απορρόφησης Ναυτικού Τύπου.

Με Λίγα Λόγια
Η εταιρείας μας επενδύει σε νέες τεχνολογίες. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε Ψύκτες απορρόφησης ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα Ψυκτών Απορρόφησης  που μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών παγκοσμίως.
Με την τεχνολογία της στην ανάπτυξη και κατασκευή μηχανών απορρόφησης που πληρούν τα διεθνή πρότυπα σε συνεργασία με την KDHC και την KARSE (Κορεατική Ένωση Κλιματιστικών, Ψυκτικών και Υγειονομικών Μηχανικών).

Η παραγωγή ψύξης με αυτή τη μέθοδο συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια για την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών επιχειρηματικών πρακτικών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χρήστη.

Πλεονεκτήματα

  1. Η παραγωγή ψύξης είναι πρακτικά δωρεάν αφού χρησιμοποιείται η θερμότητα των μηχανών η οποία απορρίπτεται στην θάλασσα.
  2. Η χρήση του ηλεκτρισμού για την παραγωγή ψύξης μειώνεται στο ελάχιστο.

Μειονέκτηματα

  1.  Μεγαλύτερες διαστάσεις έναντι ηλεκτρικών ψυκτικών συγκροτημάτων σε σύγκριση με την ίδια ικανότητα ψύξης

Πιστοποιήση DNV-GL

Όλα τα μοντέλα μας είναι πιστοποιημένα με DNV-GL. Η απόδοση των μηχανημάτων που προσφέρουμε είναι υψηλότερη από τον ανταγωνισμό.

Περιγραφή

Ο Ψύκτης απορρόφησης για πλοία είναι κατάλληλος σε συνθήκες κυματισμού, καθώς ακολουθεί τις κινήσεις του πλοίου. Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν που προσφέρει εξοικονόμηση στα λειτουργικά έξοδα του πλοίου και χρησιμοποιεί το νερό ως ψυκτικό μέσο.

Αναμενόμενα οφέλη

  1. Μείωση στα λειτουργικά έξοδα του πλοίου (κόστος καυσίμου) με την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας για την ψύξη των καμπινών μέσω της χρήσης της απόβλητης θερμότητας των μηχανών του πλοίου.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιεί πηγές ενέργειας από τις μηχανές του πλοίου, όπως ατμό, ζεστό νερό ή καυσαέρια.
  3. Φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς CFC ψυκτικά γιατί απορρίπτει λιγότερο CO2 στο περιβάλλον, λόγω του ότι καταναλώνει λιγότερο καύσιμο.

Δοκιμές σε κίνηση πλοίου

Έχει επιβεβαιωθεί ότι,

  • Τα προϊόντα μας δεν καταστράφηκαν ούτε προκάλεσαν ζημιές ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.
  • Τα υγρά μέσα στους ψύκτες κυκλοφορούν κανονικά και υπό αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.
  • Οι ψύκτες απορρόφησης λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια δοκιμών κάτω από ίδιες συνθήκες με τα πλοία.

Επικοινωνία

Η Meleccon Τεχνική καλύπτει όλο το εύρος των ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους για να μάθετε ότι ακριβώς χρειάζεστε για εμάς.