Εγκατάσταση & Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης – Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.

Στη Meleccon είμαστε υπερήφανοι για το έργο εγκατάστασης και συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης για τη γραμμή Τραμ της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης για την γραμμή Τραμ.

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.