Ενοικιάσεις Γεννητριών (H/Z) & Πύργων Φωτισμού

Καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις σας για παροχή ενέργειας!

Η Meleccon αναλαμβάνει την προμήθεια, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών – Γεννητριών, πάντως τύπου Μ.Ε.Κ.(Μηχανών εσωτερικής καύσης) , ντιζελοαντλίων.

Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πετρελαίου απο 6 kVA για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σας για κάθε εφαρμογή.

• Εκδηλώσεις

• Αθλητικές Διοργανώσεις

• Εργοτάξια

 Η ομάδα της Meleccon  είναι στην διάθεση σας για να καλύψει κάθε απαίτηση γύρω από την εγκατάσταση σας 24 ώρες/7 ημέρες.

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ολική επισκευή κινητήρων και Η/Ζ  παντός τύπου κινητήρων και ισχύος.
Το φάσμα των εργασιών περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα
 • Κινητήρες Εσωτερικής καύσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την ολική υποστήριξη των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών προσφέροντας:

 • Επισκευή & καθαρισμός Μπεκ
 • Επισκευή συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμου
 • Ανταλλακτικά μηχανών
 • Περιελίξεις γεννήτριας

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία μας διαθέτει φορητά συστήματα φίλτρανσης πετρελαίου.

Τα συστήματα φίλτρανσης αποτελούν τον καλύτερο τρόπο προστασίας των μηχανών από την δημιουργία μύκητα λόγω της χρήσης του Βιοντίζελ.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η Εταιρείας μας αναλαμβάνει την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση σε:

 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα

Οι προληπτικές συντηρήσεις μπορεί να είναι εφάπαξ ή σε ετήσια βάση.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα κύρια σημεία του κύκλου εργασιών της προληπτική συντήρηση περιέχουν
 • Λειτουργικές δοκιμές, Έλεγχος καλής λειτουργίας & Ακουστικός έλεγχος Η/Ζ
 • Έλεγχος συστήματος εκκίνησης και τροφοδοσίας αυτού
 • Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο
 • Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
 • Έλεγχος, αντικατάσταση φίλτρων ( καυσίμου, λαδιού, αέρα)
 • Έλεγχος κυκλωμάτων αυτοματισμού, πίνακα ισχύος και προστασίας
 • Έλεγχοι λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων
 • Καθαρισμοί & Λίπανση μηχανικών μερών
 • Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ
 • Διάφοροι οπτικοί έλεγχοι ( σωληνώσεων, συσσωρευτών, στάθμης υγρών κ.α.)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 • Διατήρηση της αξιοπιστίας και βέλτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Βελτίωση απόδοσης εξοπλισμού και αποφυγή βλαβών
 • Προληπτική συντήρηση σε ετήσια βάση μειώνει το κόστος συντήρησης στο μικρότερο δυνατό
 • Περιορίζεται η φθορά του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλιμού
ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) Η/Ζ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 • ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) Η/Ζ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 2 MW (WAUKESHA APG 15LTD), ΛΑΜΔΑ ΔΟΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GOLDEN HALL
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,5 MW, (WAUKESHA VGF L36 GLD), ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (JENBACHER JMS208 GS-B.L) ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 1,3 ΜW, (WAUKESHA VGFP48 GLD), 251 Γ.Ν.Α.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (WAUKESHA VGFP48 GLD), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΪΛΛΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ: 340 KW, (WAUKESHA VGF H24 GLD), ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON.