Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

H Meleccon Τεχνική επενδύει στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, έτσι σεβόμενη τους πελάτες της και γνωρίζοντας τις ανάγκες τους, φροντίζει να παρέχει άριστη τεχνική υποστήριξη στον τομέα δραστηριότητας της.

Σήμερα η δράση της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο, είτε σαν κύριος εργολάβος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλες τεχνικές εταιρείες.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • Εγκατάσταση και συντήρηση Υποσταθμών Μ.Τ.
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Αυτοματισμοί και τηλεδιαχείριση.
 • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • Υποσταθμοί
 • Μετασχηματιστές ισχύος
 • Κυψέλες μέσης τάσης
 • Εκκινητές (Inverter)
 • Boosters
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)
 • Γενικοί πίνακες χαμηλής τάσης
 • Πυρανίχνευση
 • Τηλεδιαχείριση – Αυτοματισμός
  • Σύστημα ελέγχου αντλιοστασίων
  • Συστήματα και αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου βιομηχανικών εφαρμογών