Μονάδες Συμπαραγωγής ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Η Meleccon Τεχνική αναλαμβάνει την προμήθεια-εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας ΦΑ & Βιοαερίου

Η Meleccon ειδικεύεται στις μονάδες συμπαραγωγής (ΣΗΘ & ΣΗΘΥΑ), Αερίου & Βιοαερίου. Καλύπτουμε την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής.

Παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες, προληπτική και επισκευαστική συντήρηση ολόκληρου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας της συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα και της γεννήτριας.

Για όλα τα παραπάνω μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής τους σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να παρέχει στους πελάτες της, ετήσια συμβόλαια συντήρησης, παρέχοντας:

 • Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών
 • Εξειδίκευση
 • Μακροχρόνια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η εταιρία μας μπορεί να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για όλο το εύρος τον εργασιών που απαιτεί η συντήρηση της μονάδας συμπαραγωγής.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Λειτουργια μονάδας συμπαραγωγής

Προληπτική συντήρηση
Επισκευαστική συντήρηση

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (OVERHAUL) ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ολική εξάρμωση των μερών μηχανής

Επιθεώρηση και έλεγχος όλων των ανοχών βάσει των ορίων του κατασκευαστή

Αντικατάσταση τριβέων βάσεως, του στροφαλοφόρου άξονα (main bearing)

Επιθεώρηση τριβέων διωστήρων (connecting rods)

Άρμοση μερών μηχανής όπως  Gasket & Cylinder head 

Επιθεώρηση τουρμπινών

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΗΘ & ΣΗΘΥΑ

Αποκλειστικοί συνεργάτες της S.I.C.E.S , προσφέρουμε εγκατασταση, παραμετροποιηση και θεση σε λειτουργια 

Genset controllers

Control panels

Controller custom configuration

Electrical scheme update

Accessories (relays-terminals)

Supervision software update

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα κύρια σημεία του κύκλου εργασιών της προληπτική συντήρηση περιέχουν
 • Λειτουργικές δοκιμές, Έλεγχος καλής λειτουργίας & Ακουστικός έλεγχος Η/Ζ
 • Έλεγχος συστήματος εκκίνησης και τροφοδοσίας αυτού
 • Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο
 • Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
 • Έλεγχος, αντικατάσταση φίλτρων ( καυσίμου, λαδιού, αέρα)
 • Έλεγχος κυκλωμάτων αυτοματισμού, πίνακα ισχύος και προστασίας
 • Έλεγχοι λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων
 • Καθαρισμοί & Λίπανση μηχανικών μερών
 • Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ
 • Διάφοροι οπτικοί έλεγχοι ( σωληνώσεων, συσσωρευτών, στάθμης υγρών κ.α.)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 • Διατήρηση της αξιοπιστίας και βέλτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Βελτίωση απόδοσης εξοπλισμού και αποφυγή βλαβών
 • Προληπτική συντήρηση σε ετήσια βάση μειώνει το κόστος συντήρησης στο μικρότερο δυνατό
 • Περιορίζεται η φθορά του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλιμού
ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) Η/Ζ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 • ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) Η/Ζ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 2 MW (WAUKESHA APG 15LTD), ΛΑΜΔΑ ΔΟΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GOLDEN HALL
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,5 MW, (WAUKESHA VGF L36 GLD), ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (JENBACHER JMS208 GS-B.L) ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 1,3 ΜW, (WAUKESHA VGFP48 GLD), 251 Γ.Ν.Α.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (WAUKESHA VGFP48 GLD), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΪΛΛΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ: 340 KW, (WAUKESHA VGF H24 GLD), ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON.