Νέα Οδός Α.Ε. – Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη

Περιβάλλον / Τμήμα Συντήρησης

Η Νέα Οδός είναι η εταιρία που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός».

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει διάφορα έργα όπως,

  1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ)
  2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ)
  3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΕΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ)
  4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ(ΣΕΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ)
  5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ