Συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού

Περιβάλλον

Συντήρηση και Επισκευή υποβρύχιων αντλητικών συστημάτων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου.