Συντήρηση - Επισκευή Αντλιών & Αναδευτήρων

Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Το Τμήμα Συντήρησης της MELECCON εξειδικεύεται στην επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού.   Κατατάσοντας έτσι την Εταιρεία μας ανάμεσα στις πιο αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και αναδευτήρων όλων των οίκων και τύπων.

Η μακροχρόνια πείρα του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της εταιρείας μας και ο μεγάλος αριθμός ευχαριστημένων πελατών μας, εγγυώνται την ποιότητα των εργασιών μας. Όλες οι επισκευασμένες μονάδες καλύπτονται από γραπτή εγγύηση. Για την επισκευή των μηχανημάτων χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά των κατασκευαστών.

Οι νέες εγκαταστάσεις μας και ο άρτιος εξοπλισμός του συνεργείου μας, δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε την συντήρηση και επισκευή αντλιών και αναδευτήρων αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
  • Υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων
  • Υποβρύχιων αναδευτήρων
  • Πιεστικών συγκροτημάτων
  •  Πυροσβεστικών συγκροτημάτων
  • Μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία είναι σε θέση να  αναλαμβάνει ετησία συμβόλαια προληπτικής συντήρησης ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Στο συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης αναφέρονται αναλυτικά:

  • Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
  • Κόστος ανταλλακτικών
  • Συχνότητα εργασιών
  • Χρόνος ανταπόκρισης  (24ώρο, 7 μέρες την βδομάδα)
  • Χρόνος αποκατάστασης βλαβών

Η επιτυχία μας βασίζεται στο ότι σκεπτόμαστε σαν πελάτες και ενεργούμε πάντα για το συμφέρον τους.