Τεχνολογίες Υδρογόνου

Ο πιο ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών Υδρογόνου

Η Meleccon αποκτά πλέον ένα διευρυμένο αποτύπωμα στο χώρο της ενέργειας στην Ελληνική αγορά.

Η συνεργασία της εταιρίας με τη Plug Power, ενδυναμώνει τη θέση της και την καθιστά μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, υλοποιώντας έργα στην Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Η Plug Power είναι παγκόσμια ο πιο ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών υδρογόνου και κατέχει μια κάθετη στρατηγική ενσωμάτωσης διαφόρων τεχνολογιών η οποία την τοποθετεί ως τον παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή, υγροποίηση, διανομή (distribution) και πώληση (dispensing) Yδρογόνου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ. & Η/Ζ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Σ.Η.Θ. - Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 • Μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικών σταθμών επεξεργασίας λυμάτων
 • Υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων
 • Υποβρύχιων αναδευτήρων
 • Έλεγχος και επισκευή διαρροών δικτύου
 • Πιεστικών συγκροτημάτων
 • Συντήρηση μονάδων απόσμησης
 • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίων
 • Συστημάτων αερισμού
 • Αυτοματισμού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η Εταιρία είναι σε θέση να  αναλαμβάνει ετησία συμβόλαια προληπτικής συντήρησης ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Στο συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης αναφέρονται αναλυτικά:

 • Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
 • Κόστος ανταλλακτικών
 • Συχνότητα εργασιών
 • Χρόνος ανταπόκρισης  (24ώρο, 7 μέρες την βδομάδα)
 • Χρόνος αποκατάστασης βλαβών

Η επιτυχία μας βασίζεται στο ότι σκεπτόμαστε σαν πελάτες και ενεργούμε πάντα για το συμφέρον τους.