Συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Meleccon στα πλαίσια της συνεργασίας με τη ΔΕΥΑ Ζακύνθου, πραγματοποιούν εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Συντήρηση και Επισκευή υποβρύχιων αντλητικών συστημάτων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου