Συντήρηση Η/Ζ, Πυροσβεστικού Συγκροτήματος και Αντλιοστασίων – Care Direct

Επίσημος συνεργάτης της Care Direct πραγματοποιούμε τη συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, των Αντλιοστασίων, του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος καθώς και του υποσταθμού Μ/Τ.
Care Direct