Συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού Και Εγκαταστάσεων – ΔΕΥΑ Λάρισας

Η Meleccon έχει αναλάβει με απόλυτη επιτυχία τη συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λάρισας.

Συντήρηση Η/Μ Eξοπλισμού και Eγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Λάρισας.

ΔΕΥΑ Λάρισας