Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος – Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Συντήρηση Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, εμπιστεύεται την εταιρεία Meleccon για τις επιβεβλημένες εργασίες συντήρησης του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη