Συντήρηση Ηλεκτρομηχανικού Εξοπλισμού Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ

Η τεχνική εταιρεία Meleccon εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία (έλεγχος, συντήρηση και επισκευή) του Ηλεκτρομηχανικού Εξοπλισμού του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ.

Συντήρηση Υποσταθμών, Αντλιοστασίων και Συστημάτων Πυρανίχνευσης.

Μαιευτήριο ΙΑΣΩ