Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων – Δήμος Λουτρακίου

Η τεχνική εταιρεία Meleccon έχει αναλάβει με επιτυχία το έργο συντήρησης και επισκευής υποβρύχιων αντλιών των Α/Σ του Δήμου Λουτρακίου.

Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων.

 

Δήμος Λουτρακίου