Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων – Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Meleccon στα πλαίσια της συνεργασίας με το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης & επισκευής αντλιοστασίων.

Σύμβαση για την συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων. Περιλαμβάνει άμεση αποκατάσταση βλαβών από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος