Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (H/Z)

Ολιστικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Η Meleccon αναλαμβάνει την προμήθεια, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών – Γεννητριών, πάντως τύπου Μ.Ε.Κ.(Μηχανών εσωτερικής καύσης) , ντιζελοαντλίων.

Η εταιρεία μας εκτελεί εργασίες συντήρησης για πάνω από 200 ζεύγη με συμβόλαια συντήρησης ( νοσοκομεία, διυλιστήρια, κατασκευαστικές κ.α.) και για πάνω από 150 ετησίως με έκτακτες παρεμβάσεις. Τα συνεργεία μας είναι εκπαιδευμένα να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης και επεμβατικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης.

Αναλαμβάνουμε την ενοικίαση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή όλων των τύπων Η/Ζ και M.E.K. (PERKINS, KOHLER / LOMBARDINI, FPT, DEUTZ, VOLVO, DOOSAN, BAUDOUIN, YANMAR, JOHN DEERE, CUMMINS, MITSUBISHI, MAN, MTU)

• Ενοικίαση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

• Συμβόλαια Συντήρησης

• Ολική επισκευή παντός τύπου H/Z

• Διαγνωστικός έλεγχος κινητήρων

• Επισκευή αντλιών πετρελαίου

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για κάθε έκτακτη βλάβη, το προσωπικό μας είναι στην διάθεση σας για να καλύψει κάθε απαίτηση γύρω από την εγκατάσταση σας 24 ώρες/7 ημέρες.

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ολική επισκευή κινητήρων και Η/Ζ  παντός τύπου κινητήρων και ισχύος.
Το φάσμα των εργασιών περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα
 • Κινητήρες Εσωτερικής καύσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε την ολική υποστήριξη των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών προσφέροντας:

 • Επισκευή & καθαρισμός Μπεκ
 • Επισκευή συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμου
 • Ανταλλακτικά μηχανών
 • Περιελίξεις γεννήτριας

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η Εταιρεία μας διαθέτει φορητά συστήματα φίλτρανσης πετρελαίου.

Τα συστήματα φίλτρανσης αποτελούν τον καλύτερο τρόπο προστασίας των μηχανών από την δημιουργία μύκητα λόγω της χρήσης του Βιοντίζελ.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η Εταιρείας μας αναλαμβάνει την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση σε:

 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 • Πυροσβεστικά συγκροτήματα

Οι προληπτικές συντηρήσεις μπορεί να είναι εφάπαξ ή σε ετήσια βάση.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα κύρια σημεία του κύκλου εργασιών της προληπτική συντήρηση περιέχουν
 • Λειτουργικές δοκιμές, Έλεγχος καλής λειτουργίας & Ακουστικός έλεγχος Η/Ζ
 • Έλεγχος συστήματος εκκίνησης και τροφοδοσίας αυτού
 • Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο
 • Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
 • Έλεγχος, αντικατάσταση φίλτρων ( καυσίμου, λαδιού, αέρα)
 • Έλεγχος κυκλωμάτων αυτοματισμού, πίνακα ισχύος και προστασίας
 • Έλεγχοι λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων
 • Καθαρισμοί & Λίπανση μηχανικών μερών
 • Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ
 • Διάφοροι οπτικοί έλεγχοι ( σωληνώσεων, συσσωρευτών, στάθμης υγρών κ.α.)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 • Διατήρηση της αξιοπιστίας και βέλτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Βελτίωση απόδοσης εξοπλισμού και αποφυγή βλαβών
 • Προληπτική συντήρηση σε ετήσια βάση μειώνει το κόστος συντήρησης στο μικρότερο δυνατό
 • Περιορίζεται η φθορά του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλιμού
ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) Η/Ζ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 • ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) Η/Ζ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 2 MW (WAUKESHA APG 15LTD), ΛΑΜΔΑ ΔΟΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GOLDEN HALL
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,5 MW, (WAUKESHA VGF L36 GLD), ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ.
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (JENBACHER JMS208 GS-B.L) ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘΥΑ ΙΣΧΥΟΣ 1,3 ΜW, (WAUKESHA VGFP48 GLD), 251 Γ.Ν.Α.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ 0,6 MW (WAUKESHA VGFP48 GLD), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΪΛΛΗΣ.
 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΘ ΙΣΧΥΟΣ: 340 KW, (WAUKESHA VGF H24 GLD), ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON.