Επισκευή Αντλιών για την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Η συνεργασία μας με την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. αφορά στην 24/7 τεχνική υποστήριξη για την επισκευή και συντήρηση του υποβρύχιου συστήματος Faggiolati pumps.

Τεχνική υποστήριξη 24/7 για την επισκευή και συντήρηση υποβρύχιου συστήματος Faggiolati pumps από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.