Επισκευή και Συντήρηση Αντλιών και Αντλιοστασίων για το Δήμο Κορίνθου

Η Τεχνική εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Meleccon παρέχει 24/7 υποστήριξη στο Δήμο Κορίνθου για τη συντήρηση και επισκευή αντλιών & αντλιοστασίων.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής αφορούν το σύνολο των αντλιών και αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑ Κορίνθου και περιλαμβάνουν:

  • Επι-τόπου συντήρηση αντλιών
  • Αποσύνδεση, Εξαγωγή, Επισκευή & Συντήρηση αντλίων
  • Δοκιμαστική λειτουργία σε πλήρες φορτίο

Δήμος Κορίνθου