Εργασίες προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Μeleccon Τεχνική έχει συνάψει συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της Μονάδας επεξεργασίας “Διαλύματος Απόμαξης”, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο κτίριο του ΙΕΤΑ (Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών – Νομισματοκοπείο).

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν,

  • Έλεγχος και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες, αναδευτήρες, βάνες κτλ.)
  • Έλεγχος, συντήρηση και βαθμονόμηση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  • Εργασίες στις δύο (2) μονάδες υπερδιήθησης (Ultrafiltration Systems)

Τράπεζα της Ελλάδος