Επισκευή Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και επανεκκίνηση τους – Δήμος Πόρου

Η τεχνική εταιρεία Meleccon φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία (έλεγχο, συντήρηση και επισκευή) των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Δήμου Πόρου.

Σύμβαση για την επισκευή Η/Ζ 110 kVA και την επανεκκίνησή του από το έμπειρο προσωπικό μας.

 

Δήμος Πόρου

Οι επισκευές αφορούν:

  • Εξάρμωση & άρμωση στο κλωβό της μηχανής
  • Γενική εξάρμωση της μηχανής και διακρίβωση της βλάβης
  • Καθαρισμός εξαρτημάτων
  • Pressure Test
  • Crack Test
  • Μέτρηση οβαλότητας εμβόλων & χιτωνίων
  • Εξάρμωση και άρμωση κυλινδροκεφαλών
  • Έλεγχος βαλβίδων & οδηγών
  • Γενική συναρμολόγηση
  • Έλεγχος και παράδοση μετά από δοκιμές και λειτουργία.