Ετήσια Συντήρηση Και Επισκευή Ηλεκτροπαράγωγων Ζεύγων – Ελληνικά Πετρέλαια

Η Meleccon έχει αναλάβει την ετήσια μηχανολογική και ηλεκτρολογική συντήρηση και επισκευή των ντιζελογεννητριών εκτάκτου ανάγκης (Η/Ζ) των ΕΛ.ΠΕ.

Ετήσια συντήρηση και επισκευή εικοσιτέσσερα (24) Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη (Η/Ζ) στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ελευσίνας, Πάχης, Μεγάρων.

Ελληνικά Πετρέλαια

Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει:

  • Προληπτική συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας, μετρήσεις, δοκιμές,
    αποκατάσταση προβλημάτων και βλαβών μηχανικού, ηλεκτρικού μέρους και επικοινωνιών
  • Διερεύνηση και αποκατάσταση προβλήματος σε περίπτωση έκτακτης βλάβης
  • Τηλεφωνική ανταπόκριση για αναγγελία βλάβης και οδηγίες αποκατάστασης
  • Συντήρηση λογισμικού, updates
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ανταλλακτικών, λειτουργικές τεχνικές βελτιώσεις, επισημάνσεις.
  • Σχέδια προτεινόμενων ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων με ανάλυση ανθρωπο-ωρών, με σχετικές φόρμες παρακολούθησης και ελέγχου, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
  • Αναλυτική λίστα προτεινόμενων ανταλλακτικών, ποσότητες, διαθεσιμότητα, πλήρη τεχνικά στοιχεία και τιμές.