Συντήρηση & Eπισκευή Αντλίας Λυμάτων και Αναδευτήρων – ΕΕΛ ΔΕΥΑΜ Βόλου

Ανάμεσα στα πολλά projects της τεχνικής εταιρείας Meleccon συγκαταλέγεται η συντήρηση & επισκευή Αντλιών και Αναδευτήρων ΕΕΛ στη ΔΕΥΑΜ Βόλου.

Συντήρηση και Επισκευή Αντλιών και Αναδευτήρων ΕΕΛ.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου