Συντήρηση Και Λειτουργία Μονάδας Συμπαραγωγής – Νοσοκομείο Μητέρα

Η Meleccon στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης και λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγήςστο νοσοκομείο Μητέρα, πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και εξειδικευμένες εργασίες.

Έλεγχοι και Εργασίες Συντήρησης & Λειτουργία Μονάδας Συμπαραγωγής Νοσοκομείου Μητέρα.

Νοσοκομείο Μητέρα

Οι έλεγχοι και οι εργασίες που απαιτούντα είναι:

 1. Μηχανή εσωτερικής καύσης WAUKESHA VGF L36 :
  Έλεγχος στεγανότητας κυκλωμάτων ψύξης (jacket & auxiliary) και πλήρωση με μείγμα απιονισμένου νερού αντιδιαβρωτικού και γλυκόλης.
  Ενδοσκόπηση κυλίνδρων.
  Χημική ανάλυση δείγματος ελαίου.
  Αντικατάσταση φίλτρων (Ελαίου – Αέρα – Αναθυμιάσεων).
  Αντικατάσταση ελαίου.
  Ρύθμιση βαλβίδων.
 2. Ψύκτης απορρόφησης :
  Έλεγχος κενού.
  Έλεγχος πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού.
  Άνοιγμα θυρών Absorber και Condenser για έλεγχο και καθαρισμό (μηχανικό και χημικό).
  Έλεγχος δικτύων ζεστού και ψυχρού νερού.
 3. Πίνακας αυτοματισμού:
  Έλεγχος PLC .
  Έλεγχος μονάδων Theseus της HEINZMANN.
  Έλεγχος ενδείξεων σε οθόνη ελέγχου.
  Έλεγχος SCADA.
 4. Πύργος ψύξης:
  Μηχανικός και χημικός καθαρισμός στοιχείων, μπέκ και λεκάνης.
  Έλεγχος συστήματος πλήρωσης.
 5. Κυκλώματα ΖΝΧ – ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ
  Έλεγχος βανών.
  Έλεγχος αντλιών (MEGGER TEST – Γρασάρισμα τριβέων και έλεγχος λειτουργίας).
 6. Έλεγχος ενναλακτών θερμότητας.
 7. Έλεγχος χώρου
  Ακριβής καταγραφή εξοπλισμού και ανταλλακτικών που βρίσκονται στον χώρο της μονάδας συμπαραγωγής.