Συντήρηση Συντριβανιών & Αντλιοστασίων – Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Σύμβαση για την προληπτική συντήρηση των συντριβανιών και αντλιοστασίων του Δήμου. Επεμβατική συντήρηση από το έμπειρο προσωπικό μας 24/7.

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης